Kto?

Kto tworzy naszą społeczność?

Uczniowie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty. Liceum ASK to szkoła niezwykła, tworzona przez doskonałych fachowców i ludzi całkowicie oddanych idei dobrej edukacji.

Podczas prowadzonego przez nas kursu dowiesz się, jak dużo już potrafisz i co jeszcze należy opanować. Uporządkujesz i przećwiczysz zdobytą do tej pory wiedzę. Zobaczysz, jak skutecznie wykorzystać umiejętności, które już posiadłeś i nauczysz się, jak zdobywać kolejne, przydatne na następnych etapach edukacji. Będziemy pracować intensywnie, w przyjaznej atmosferze.

W ramach kursu proponujemy 6 spotkań po 1,5 godziny (w sumie 9 godzin warsztatów). Zajęcia odbywać się będą w małych, 6-osobowych zespołach. Kursy prowadzić będą nasi nauczyciele: język polski – Tomasz Damulewicz, język angielski – Joanna Sochocka (więcej o nauczycielach znajdziesz tutaj). 

Szczegóły i formularze zapisu znajdziesz tutaj.

83374590_2876575912393159_707704361479831552_n

KLANZA

Organem założycielskim i prowadzącym Liceum ASK jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki. Prowadzi one w Białymstoku również inne instytucje, z którymi szkoła będzie współpracować w realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych, w szczególności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz działań artystycznych.

Więcej na temat KLANZY znajdziesz tu
Stowarzyszenie KLANZA Białystok

Wiedza

Kadrę Liceum ASK stanowią nauczyciele, wychowawcy, tutorzy i instruktorzy, których łączy marzenie o nowoczesnej edukacji i gotowość nieustannego własnego rozwoju.
To osoby kreatywne, o wielu zainteresowaniach i talentach, mające dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie nauczanych przedmiotów, które czerpią radość z pracy z młodzieżą i dbają o równowagę między rozwojem wszystkich sfer osobowości młodych ludzi. Są to również osoby, które w roli tutorów z zaangażowaniem towarzyszą młodzieży w rozwoju. 
Więcej o kadrze Liceum ASK znajdziesz tu
Kadra Liceum ASK

rodzic

Rodzice

Tu znajdują się ważne informacje związane z organizacją nauki, płatnością, spotkaniami, realizowanymi wspólnie działaniami oraz ofertą zajęć skierowanych właśnie do nich.

16 osób, a w szczególnych przypadkach 18.

8.00-15.30 obowiązkowe lekcje, 15.30-17.00 koła zainteresowań i konsultacje.

Uczniowie będą mieli w planie lekcji w ciągu dnia 3-4 przedmioty po 2 godziny. Przedmioty, które są w siatce godzin 1h tygodniowo, będą co drugi tydzień przez 2 godziny, aby można było zrobić doświadczenia lub wyjść na zajęcia poza szkołę, np. do laboratorium.

Jeśli uczniowie zgłoszą taką potrzebę, będzie zamówiony catering. W szkole znajduje się sala z aneksem kuchennym, gdzie można będzie podgrzać i zjeść przyniesiony lunch, wypić ciepły napój.

W szkole będą odbywały się indywidualne konsultacje i spotkania tutorskie oraz zajęcia w grupach (zgodnie z liczbą osób określoną w przepisach). Jeśli zabronione będą wszystkie spotkania w szkole, zajęcia będą odbywały się w formie lekcji online.

Rada Społeczności Szkoły

W Liceum ASK ważna jest realna współpraca, dlatego funkcjonuje tu Rada Społeczności Szoły, która jest organem opiniodawczym.
W jej skład wchodzą: uczniowie, rodzice, nauczyciele, Dyrektor. Rada może opiniować m.in. w sprawach: misji szkoły i idei działania szkoły; innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz programów autorskich; zajęć dodatkowych; zasad funkcjonowania szkoły.

Absolwenci

W przyszłości będziemy tu umieszczać zdjęcia absolwentów Liceum ASK oraz informacje o ich sukcesach

Skip to content