Gdzie?

Gdzie się znajdujemy?

Współpraca i zajęcia poza placówką

W Liceum ASK duży nacisk kładziony jest na współpracę i przygotowanie młodzieży do samodzielnego i odważnego funkcjonowania w społeczeństwie i we współczesnym świecie. Dlatego część zajęć związanych z realizacją podstawy programowej uczniowie naszej szkoły realizują poza budynkiem szkoły, m.in. w:
• laboratoriach Uniwersytetu w Białymstoku
• rozgłośni Radia Akadera
• Białostockim Teatrze Lalek
• sali gimnastycznej w SP 43
• instytucjach prowadzonych przez KLANZĘ.

W Liceum ASK uczniowie uczą się i poznają podczas:
• wyjazdów na kilkudniowe wakacyjne obozy integracyjne przed rozpoczęciem nauki w szkole
• kilkudniowych wyjazdów edukacyjno- integracyjnych w czasie roku szkolnego (na tzw. zielonych i białych szkołach)
• wyjazdów i wyjść do instytucji kultury
• wyjazdów i wyjść do instytucji naukowych, co wiąże się z realizacją podstawy programowej i projektów edukacyjnych
• realizacji projektów o zasięgu międzynarodowym

Zajęcia w Liceum ASK są realizowane w formie stacjonarnej (również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) oraz w razie potrzeby w formie zdalnej.
Gdy tylko pozwalają na to przepisy prawa, stacjonarnie odbywają się zajęcia całych klas, spotkania indywidualne (konsultacje i tutoriale) oraz praca w zespołach.
W czasie nauki zdalnej wszystkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne są prowadzone online.

Skip to content