Język - kurs ósmoklasisty

Terminarz spotkań:
21.04 (środa) – 16.30 – 18.00
24.04 (sobota) – 10.30 – 12.00
12.05 (środa) – 16.30 – 18.00
15.05 (sobota) – 10.30 – 12.00
19.05 (środa) – 16.30 – 18.00
22.05 (sobota) – 10.30 – 12.00

Program kursu

Spotkanie 1
Poznajemy zasady egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 r., omawiamy i ćwiczymy umiejętności potrzebne do rozwiązywania testów.
Spotkania 2-4
Ćwiczymy pisanie krótkich i dłuższych form wypowiedzi: ogłoszenie, zaproszenie, rozprawka, opowiadanie twórcze. Podnosimy umiejętność interpretacji dzieł sztuki i materiałów ikonograficznych. Powtarzamy odkrywanie prawdziwego sensu utworu literackiego. Ćwiczymy zagadnienia mowy zależnej i niezależnej, fonetyki, słowotwórstwa, fleksji, składni i stylów funkcjonalnych.
Spotkanie 5
Wspólnie rozwiązujemy przykładowy arkusz egzaminacyjny, ucząc się przy tym  strategii rozumienia kontekstu i wychwytywania  kluczowych słów.
Spotkanie 6
Indywidualnie rozwiązujemy przykładowy egzamin ósmoklasisty. Podsumowujemy oraz porządkujemy zdobytą wiedzę i umiejętności.

Formularz zgłoszeniowy – kurs języka polskiego

Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zapisu i przekazania informacji dotyczącej płatności.
Skip to content