Język - kurs ósmoklasisty

Terminarz spotkań:
17.04 (sobota) – 12.15 – 13.45
24.04 (sobota) – 12.15 – 13.45
28.04 (środa) – 16.00 – 17.30
08.05 (sobota) – 12.15 – 13.45
15.05 (sobota) – 12.15 – 13.45
22.05 (sobota) – 12.15 – 13.45

Program kursu

Spotkanie 1
Poznamy zasady egzaminu ósmoklasisty z języka nowożytnego w 2021 r. oraz umiejętności potrzebne do rozwiązywania testów.
Spotkania 2-4
Rozwiniemy leksykalne, gramatyczne, ortograficzne i fonetyczne środki językowe, które umożliwiają reagowanie na wypowiedzi, tworzenie ich i przetwarzanie w zakresie następujących bloków tematycznych: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie, kultura, sport, nauka i technika, świat przyrody, życie społeczne.
Spotkanie 5
Wspólnie rozwiązujemy przykładowy arkusz egzaminacyjny, ucząc się przy tym  strategii rozumienia kontekstu i wychwytywania  kluczowych słów.
Spotkanie 6
Indywidualnie rozwiązujemy przykładowy egzamin ósmoklasisty. Podsumowujemy oraz porządkujemy zdobytą wiedzę i umiejętności.

Formularz zgłoszeniowy – kurs języka angielskiego

Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zapisu i przekazania informacji dotyczącej płatności.
Skip to content