Kurs ósmoklasisty – Język polski 2022

Język polski - kurs ósmoklasisty

Terminarz spotkań:
wtorki – 16.45 – 18.15

Program kursu

Podczas kursu:
Poznajemy zasady egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2022 r., omawiamy i ćwiczymy umiejętności potrzebne do rozwiązywania testów.

Ćwiczymy pisanie krótkich i dłuższych form wypowiedzi: ogłoszenie, zaproszenie, rozprawka, opowiadanie twórcze. Podnosimy umiejętność interpretacji dzieł sztuki i materiałów ikonograficznych. Powtarzamy odkrywanie prawdziwego sensu utworu literackiego. Ćwiczymy zagadnienia mowy zależnej i niezależnej, fonetyki, słowotwórstwa, fleksji, składni i stylów funkcjonalnych.

Wspólnie rozwiązujemy przykładowy arkusz egzaminacyjny, ucząc się przy tym  strategii rozumienia kontekstu i wychwytywania  kluczowych słów.

Indywidualnie rozwiązujemy przykładowy egzamin ósmoklasisty. Podsumowujemy oraz porządkujemy zdobytą wiedzę i umiejętności.

Tematyka kursu uwzględniać będzie indywidualne potrzeby młodzieży.

Formularz zgłoszeniowy – kurs języka polskiego

Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zapisu i przekazania informacji dotyczącej płatności.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content