Kandydaci do Liceum ASK!

REKRUTACJA jest kilkuetapowa:

  1. Zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej www.liceumask.klanza.pl
  2. Rozmowa wstępna z uczniem i jego rodzicami – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się – telefon 57 47 17 000.
  3. Wypełnienie przez ucznia formularza rekrutacyjnego.
  4. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, który zaprezentuje swoje osiągnięcia, zainteresowania, jakie chce rozwijać oraz motywy dotyczące chęci nauki w Liceum ASK. Forma prezentacji jest dowolna. Może mieć charakter ustny, ale można też wykorzystać inne formy wyrazu (film, portfolio, prezentacja multimedialna, itp.).
  5. Podpisanie umowy z osobą prawną prowadzącą szkołę i opłacenie wpisowego.
  6. Dostarczenie kompletu dokumentów ucznia: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie CKE. 

Zapraszamy do kontaktu! 

Uwaga! Jeżeli przyprowadzisz do nas koleżankę/kolegę, podzielimy Wasze wpisowe na pół, czyli każdy z Was zapłacił po 700 zł.

Czesne płatne miesięcznie
od września do czerwca.

Skip to content