REKRUTACJA

 • Kandydaci do Liceum ASK!
  Trwa nabór do klasy I na rok szkolny 2023/2024.

  Mamy także kilka wolnych miejsc na rok 2023/24 do klasy 2 z językiem hiszpańskim.

Serdecznie zapraszamy ósmoklasistów do grona uczniów Liceum ASK. Oferujemy bezpieczną przestrzeń i nowoczesną edukację szczególnie dla tych młodych osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje osobiste i społeczne.

ETAPY REKRUTACJI:

 1. Zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej www.liceumask.klanza.pl
 2. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego
 3. Rozmowa wstępna z uczniem i jego rodzicami – poniedziałki 8.00-9.00 lub piątki 15.00-16.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się – 574 717 000
 4. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, który prezentuje swoje osiągnięcia, zainteresowania oraz motywy dotyczące nauki w Liceum ASK. Forma prezentacji dowolna (wypowiedź ustna, film, portfolio, prezentacja multimedialna, itp.)
 5. Podpisanie umowy i opłacenie wpisowego  
  Czesne wynosi 750 zł za miesiąc, płatne przez dwanaście miesięcy. 
  Wpisowe w cenie 1400 zł.
 6. Dostarczenie kompletu dokumentów: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie CKE. 

Zapraszamy do kontaktu! 

Dołączcie do nas i twórzmy razem nową kulturę świata. 

Uważamy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.

Skip to content