KONTAKT

Telefon

574 717 000
85 651 04 47

E-mail

sekretariat@liceumask.klanza.pl

Adres

ul. Witosa 15B II piętro
15-660 Białystok

PKO BP 35 10201332 00001702 0868 1498

Za świadczenie usług dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Szkole Rodzice zobowiązują się płacić Szkole czesne w wysokości 750 złotych. Rodzice są obowiązani uiszczać czesne z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Wpisowe wynosi 1.400 zł.

Skip to content