WOLONTARIAT

Liceum ASK oferuje uczniom przestrzeń do poszukiwań własnej drogi zawodowej, która jest przygotowaniem do życia we współczesnym świecie. W związku z tym, że nauczyciele Liceum ASK są również zaangażowani w działalność organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, szczególną uwagę w pracy z uczniami zwracają na edukację globalną, kształtowanie postaw odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie oraz działalność charytatywną. Uczniowie, poznając potrzeby różnych środowisk, mogą rozpoznawać swoje zainteresowania i predyspozycje, a włączając się w działalność społeczną, praktycznie sprawdzają swoje umiejętności i w ten sposób przygotowują się do podjęcia świadomej decyzji o kierunku dalszej edukacji.
Liceum ASK oferuje również wolontariat międzypokoleniowy, czyli współpracę z seniorami.

Skip to content