WOLONTARIAT

Liceum ASK oferuje uczniom przestrzeń do poszukiwań własnej drogi zawodowej, która jest przygotowaniem do życia we współczesnym świecie. W związku z tym, że nauczyciele Liceum ASK są również zaangażowani w działalność organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, szczególną uwagę w pracy z uczniami zwracają na edukację globalną, kształtowanie postaw odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie oraz działalność charytatywną. Uczniowie, poznając potrzeby różnych środowisk, mogą rozpoznawać swoje zainteresowania i predyspozycje, a włączając się w działalność społeczną, praktycznie sprawdzają swoje umiejętności i w ten sposób przygotowują się do podjęcia świadomej decyzji o kierunku dalszej edukacji.
Liceum ASK oferuje również wolontariat międzypokoleniowy, czyli współpracę z seniorami.

W pierwszym roku działalności Autorskiej Szkoły KLANZY w działania wolontariackie włączyło się 21 (60%) młodzieży. Uczennice i uczniowie brali udział w akcjach wspierających uchodźców, osoby z niepełnosprawnościami, społeczność lokalną, dotyczących pamięci, historii i promowania kultury. Między innymi:

 • byliśmy na Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych,
 • wręczaliśmy papierowe żonkile na pamiątkę powstania w getcie,
 • podczas Tygodnia Edukacji Globalnej uczennice i uczniowie czytali książki o tematyce edukacyjnej dzieciom ze szkoły podstawowej
 • przygotowaliśmy dwukrotnie Dni Otwarte szkoły
 • wzięliśmy udział w paradzie z okazji Święta Praw Człowieka
 • młodzież pomagała w integracyjnych weekendach polsko-ukraińskich
 • wolontariusze grali krótkie role w spektaklu „Zaczarowany las” wystawianym bezpłatnie na rzecz białostockich przedszkoli przez grupę Bajkowe SuperBabcie
 • zorganizowaliśmy wspólnymi siłami wystawę na Noc Muzeów
 • młodzież reprezentowała szkołę podczas „Śniadania z wizytówką” i wydarzenia „Kobieta Sybiru”
 • braliśmy udział w festynach plenerowych dla społeczności lokalnej, organizowanych przez Pracownię Działań Kulturalnych
 • zorganizowaliśmy zbiórkę książek do szkolnej biblioteczki

Pragniemy podziękować wszystkim wolontariuszom za zaangażowanie, chęć do działania oraz entuzjazm. Mamy nadzieję, że taka postawa będzie wzorem dla innych.

W 2023/2024 roku planujemy organizację wielu działań wolontariackich. Oprócz powtórzenia zeszłorocznych inicjatyw, pragniemy włączyć się do Szlachetnej Paczki, Orkiestry Świątecznej Pomocy, zorganizować kilka zbiórek na rzecz potrzebujących.

Wszystkich chętnych do działania w ramach wolontariatu zapraszamy do kontaktu z p. Emilką w sekretariacie szkoły.

Skip to content