Podsumowanie „Akcji Inspiracji”

Otrzymaliśmy podsumowanie konferencji, której patronowaliśmy w tym tygodniu.
Wzięło w niej udział ponad 250 uczniów ze szkół ponadpodstawowych.
 
Akcja Inspiracja, po raz dziewiętnasty w Polsce, a po raz pierwszy w Białymstoku, odbyła się w Pałacu Branickich. Przedmiotem rozmów były m.in. strategie rozwojowe Podlasia, postęp technologiczny oraz przyszłość młodych ludzi.
Organizatorem wydarzenia była Our Future Foundation.
 
„Akcja Inspiracja umożliwia młodym ludziom kontakt ze starszymi kolegami i koleżankami, którym udało się odnieść sukces w biznesie, nauce, samorządzie czy polityce. Taka rozmowa i dialog są potrzebne, aby rozwijać w młodych pasję, chęć działania i szukania tego, co inspiruje oraz zachęca do odkrywania nowych obszarów i tematów, którymi mogliby się zająć, gdyby mieli większy dostęp do wiedzy i informacji. To spotkanie daje taką możliwość i cieszy fakt, że młodzi ludzie z ogromnym zaciekawieniem, uwagą i zainteresowaniem słuchają kolejnych wystąpień i debat, aby czerpać z nich jak najwięcej” – Stefan Krajewski, Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dzięki działaniom Fundacji wielu młodych ludzi może aplikować na zagraniczne uczelnie i rozwijać swoją karierę.
 
Byliśmy jednym z patronów wydarzenia wraz z
Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego, Fundacją TECHNOTALENTY, TVP 3 Białystok oraz Fundacją Studenckie Forum Business Centre Club (Białystok).
Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum RozwojuSpołeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu „Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033”.
Zdjęcia oraz dane dotyczące podsumowania Akcji Inspiracji otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Our Future Foundation.
Skip to content