Tutoring

W Liceum ASK każdy uczeń oprócz wychowawcy klasy ma swojego tutora, który dba o pełne wykorzystanie potencjału osoby i motywuje do refleksji nad własnym rozwojem. Z pomocą tutora uczeń rozpoznaje swoje mocne strony, talenty i zainteresowania, przekonania, poglądy, stosunek do siebie, innych ludzi i świata; ale także uczy się samodzielnie radzić sobie z problemami, także tymi związanymi z uczeniem się i byciem w grupie.
Tutor towarzyszy służy młodemu człowiekowi w poszukiwaniu i zastosowaniu rozwiązań najlepszych dla niego. Może pełnić czasem rolę mentora, ale nie jest terapeutą. Kontakt z tutorem pozwala na budowanie pozytywnych, wspierających relacji z dorosłymi, którzy są autorytetami w różnych dziedzinach.
Tutor w Liceum ASK to nauczyciel, który ukończył specjalistyczne szkolenie i posiada certyfikat.
Tutor spotyka się z uczniem indywidualnie 2 razy w miesiącu na około 30 minut, aby planować i omawiać jego rozwój.

Skip to content