TOC, czyli Narzędzia Krytycznego Myślenia

W Liceum ASK nie odpytujemy uczniów, ale pozwalamy każdemu z nich zadawać pytania nauczycielom i instruktorom. Zakładamy, że kto pyta, ten myśli, a my stawiamy na samodzielne myślenie.
Krytyczne myślenie to racjonalny sposób podejścia do rzeczywistości. Z wielu badań wynika, że ta umiejętność nie jest wrodzona, lecz można i należy się jej nauczyć. W Liceum ASK przez 4 lata na różnych zajęciach uczniowie poznają i stosują konkretne narzędzia, strategie i rutyny myślenia krytycznego. Innymi słowy – uczą się krytycznie myśleć tak samo jak uczą się języka polskiego, czy matematyki.
Dlaczego stosujemy TOC?
Jako ludzie najczęściej reagujemy na nowe fakty emocjonalnie a nie racjonalnie. Na początku uruchamia się myślenie automatyczne – szybkie, niewymagające większego wysiłku umysłowego i samokontroli, opierające się na schematach myślowych. Jednak człowiek myślący krytycznie dopuszcza do siebie myśl, że może być inaczej niż podpowiadają mu emocje i rozwiewa wątpliwości. Właśnie dlatego Liceum ASK umożliwiamy sprawdzanie twierdzeń, szukanie wiarygodnych źródeł informacji i na ich podstawie wyrabianie sobie stanowiska. Pokazujemy, że pierwsze intuicyjne rozwiązanie nie zawsze musi być prawidłowe i że niemal każdy fakt można sprawdzić. Uważamy, że krytyczne myślenie to jedna z najważniejszych kompetencji, którą powinni zdobyć uczniowie Liceum ASK.
Podążamy za myślą Sokratesa: „Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto”.

Skip to content