Metoda projektu

“Pierwsze zadanie szkoły polega na zaprawianiu dzieci do wspólnego działania i wzajemnej pomocy w życiu, na zaszczepianiu im poczucia wzajemnej zależności i na dopomaganiu im praktycznie do stwarzania warunków dla wprowadzania w czyn tego nastawienia” (John Dewey)

Podczas zajęć obowiązkowych w Liceum ASK realizowana jest w pełni podstawa programowa, aby uczniowie byli dobrze przygotowani do egzaminu maturalnego.
Innowacyjny jest sposób realizacji tej podstawy. Proponujemy uczniom wzięcie odpowiedzialności za własną naukę, dlatego unikamy metod podających i wykładów, które zakładają bierność ucznia. Proponujemy metody aktywizujące, dzięki którym nauka staje się przyjemna i ciekawa, a uczniowie wychodzą z lekcji zmęczeni twórczą pracą. Wymagamy, aby uczniowie przychodzili przygotowani do zajęć i jak najwięcej uczyli się w szkole, korzystając ze stwarzanych im tu możliwości.

Główną metodą pracy w Liceum ASK są projekty edukacyjne.
Jakie projekty są realizowane?
Projekty:
• badawcze, koncepcyjne i praktyczne
• naukowe, artystyczne, społeczne
• materialne i wirtualne (online)
• klasowe, szkolne oraz o zasięgu miejskim i międzynarodowym
• realizowane w szkole i innych w instytucjach KLANZY.

Skip to content