RADA SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY

Czym jest Rada?

W Liceum ASK ważna jest realna współpraca, dlatego funkcjonuje tu Rada Społeczności Szoły, która jest organem opiniodawczym.
W jej skład wchodzą: uczniowie, rodzice, nauczyciele, Dyrektor. Rada może opiniować m.in. w sprawach: misji szkoły i idei działania szkoły; innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz programów autorskich; zajęć dodatkowych; zasad funkcjonowania szkoły.

Terminy spotkań

Szczegóły wkrótce…

Realizowane działania

Szczegóły wkrótce…

Skip to content