KLANZA

Czym jest KLANZA?

Organem założycielskim i prowadzącym Liceum ASK jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki. Prowadzi one w Białymstoku również inne instytucje, z którymi szkoła będzie współpracować w realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych, w szczególności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz działań artystycznych.

Skip to content