KADRA

Kadrę Liceum ASK stanowią nauczyciele, wychowawcy, tutorzy i instruktorzy, których łączy marzenie o nowoczesnej edukacji i gotowość nieustannego własnego rozwoju. To osoby kreatywne, o wielu zainteresowaniach i talentach, mające dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie nauczanych przedmiotów, które czerpią radość z pracy z młodzieżą i dbają o równowagę między rozwojem wszystkich sfer osobowości młodych ludzi. Są to również osoby, które w roli tutorów z zaangażowaniem towarzyszą młodzieży w rozwoju

Dyrektor Liceum ASK

Nauczycielka języka polskiego, terapeutka pedagogiczna, instruktorka teatralna, tutorka, coach, trenerka wielu programów edukacyjnych i profilaktycznych, doradczyni metodyczna, wolontariuszka.
Jako dyrektorowi Liceum ASK zależy mi na tworzeniu społeczności szkolnej w taki sposób, aby:

  • nauczyciele pracowali zespołowo nad realizacją wspólnego marzenia o nowoczesnej edukacji,
  • uczniowie przychodzili do szkoły z radością, wiedząc, że zdobywana wiedza oraz umiejętności przydadzą się im teraz i w przyszłości,
  • rodzice byli partnerami nauczycieli w towarzyszeniu młodzieży w drodze do pełnego rozwoju i przejmowania odpowiedzialności za siebie.
język polski

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, filologiem klasycznym. Ukończyłem studia podyplomowe: Wiedza o kulturze (PAN Warszawa), Język polski (SWPR Warszawa), Historia (SWPR Warszawa) oraz Organizacja i zarządzanie oświatą (MODM Białystok). Jestem dziennikarzem radiowym, dramaturgiem, specjalistą do spraw edukacji teatralnej w Białostockim Teatrze Lalek.

Jestem nauczycielem i tutorem w Liceum ASK, ponieważ chcę pracować w szkole nowoczesnej, przyjaznej i inspirującej. Chcę współtworzyć szkołę dobrze przygotowującą młodych ludzi do dalszego życia. Szkołę, w której się docenia, a nie ocenia. Szkołę opartą na wartościach humanistycznych, w której nauczyciele i uczniowie współpracują ze sobą stawiając pytania i wspólnie szukając na nie odpowiedzi.

język angielski

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobyte w różnych firmach, szkołach i instytucjach. Jestem osobą kreatywną i dążącą do samorealizacji poprzez nieustanną edukację i uwalnianie swojego twórczego potencjału.

Jestem nauczycielką w Liceum ASK, ponieważ praca z młodymi ludźmi to dla mnie możliwość budowania mostów międzypokoleniowych. Ucząc uczę się innych, o innych, od innych – dając, otrzymuję i się rozwijam. Pasjonuje mnie język, literatura piękna i film. Rola lektora języka obcego zanurza mnie w języku moim i “Innego”. Mam nadzieję na stworzenie razem czegoś, czego nie stworzę sama.

muzyka

Jestem absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie śpiewu prof. M.Urbanek-Jaworowicz; ukończyłam studia podyplomowe o kierunku Menedżer Kultury w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu i Podyplomowe Studium Wokalno-Pedagogiczne pod kierunkiem prof. J. Sokorskiej-Kwika w Gelsenkirchen. Jako artystka Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej występuję w wielu przedstawieniach oraz prestiżowych wydarzeniach muzycznych. Prowadzę zajęcia wokalne w zakresie śpiewu klasycznego i rozrywkowego w Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Chopina przy Podlaskim Centrum Sztuki w Białymstoku.

Jestem nauczycielką w Liceum ASK, bo stawiam na ciągły rozwój, współtworzenie, zaangażowanie oraz dbałość o dobre relacje z uczniami i współpracownikami; odkrywam  i doskonalę muzyczne talenty młodzieży; oferuję świetny muzyczny warsztat.

Poza muzyką lubię dobrą literaturę, nietuzinkowe smaki i kształcące podróże z historią w tle.

wychowanie fizyczne

Jestem instruktorką: lekkoatletyki, gimnastyki sportowej, siatkówki, odnowy biologicznej, fitness i dietetyki; sędzią na szczeblu szkolnym aerobiku sportowego i rekreacyjnego.

Jestem nauczycielką i tutorką w Liceum ASK, bo chcę, by zajęcia wychowania fizycznego były przyjemnością.

W pracy z młodzieżą najchętniej wykorzystuję metody praktyczne i projektowe. Pomagam poszukiwać, doświadczać i wykorzystywać prawidłowe nawyki ruchowe i zdrowotne. Lubię otwartość i pęd do zdobywania szczytów. Na zajęciach proponuję różne formy aktywności fizycznej,  aby  pomóc w odnalezieniu i utrzymaniu energii na długi dystans.

fizyka

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jako nauczyciel dyplomowany z dwudziestoletnim stażem, w Liceum ASK będę nauczać fizyki.

Według mnie nauka to poznawanie, badanie i odkrywanie tego, co znane i nieznane. To spojrzenie na zjawiska i procesy z innej perspektywy. Uczniom Liceum ASK będę przedstawiała zagadnienia wychodząc od procesów zachodzących w przyrodzie, w życiu codziennym, poprzez eksperymenty, kończąc na teorii. Celem mojej pracy jest rozbudzenie fascynacji nauką

plastyka/malarstwo

Jestem malarką, autorką instalacji multimedialnych; absolwentką Wydziału Kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu; laureatką, stypendystką, uczestniczką wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, autorką i realizatorką warsztatów arteterapeutycznych.

Malarstwo jest moją pasją a sztuka esencją życia. Zajęcia z rysunku i malarstwa będą spotkaniem ze sztuką oraz poszukiwaniem i poznawaniem samego siebie, jak i otaczającej rzeczywistości. Młodzież będzie mieć możliwość odkrywania bezkresu swojej wyobraźni, wrażliwości oraz rozwijania ekspresji twórczej i odnalezienia ukrytego w ich wnętrzu artysty, o którym jeszcze nie wiedzą. 

Poza  sztuką uwielbiam podróże, kreacje kulinarne, taniec, jogę oraz Włochy we wszelkich przejawach.

Jestem nauczycielką w Liceum ASK, ponieważ praca z młodymi ludźmi to dla mnie możliwość budowania mostów międzypokoleniowych. Ucząc uczę się innych, o innych, od innych – dając, otrzymuję i się rozwijam. Pasjonuje mnie język, literatura piękna i film. Rola lektora języka obcego zanurza mnie w języku moim i “Innego”. Mam nadzieję na stworzenie razem czegoś, czego nie stworzę sama.

historia/wos/hit

Jestem nauczycielem wiedzy o społeczeństwie, historii, historii i teraźniejszości, prawa, specjalistą procesu wspomagania szkół z zakresu kompetencji kluczowych, doradcą metodycznym z historii i wos MODM, egzaminatorem maturalnym z wiedzy o społeczeństwie i historii.

Ukończyłam studia podyplomowe z wos, pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogiki), w zakresie pedagogiki specjalnej i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (autyzm), studia prawnicze i  studia historyczne.

Od 2006 roku jestem  Nauczycielem z klasą –to  tytuł przyznany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą.

Interesuję się psychologią społeczną i historią regionalną.

W mojej pracy najważniejsza jest  wymiana wiedzy, poglądów i umiejętności.

Lubię wdrażać ciekawe metody aktywizujące, angażujące wszystkich uczniów w klasie. Dbam o sukcesywne podnoszenie jakości mojej pracy, uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

fotografia

Z wykształcenia jestem filologiem, posiadam też tytuł zawodowy technika plastyka. Jestem absolwentką UAM w Poznaniu i Podlaskiej Akademii Fotografii. W przyszłym roku akademickim zaczynam naukę w Studium Fotografii w Związku Artystów Fotografików w Warszawie. Fotografię traktuję jako sztukę piękną i środek twórczej wypowiedzi. Obecnie interesuje mnie portret i martwa natura. 

Na zajęciach nauczymy się podstaw technicznej strony warsztatu i będziemy realizować projekty fotograficzne,

nawiązujące również do treści innych zajęć prowadzonych w Liceum ASK. Fotografia jest dla mnie pasją i przyjemnością, choć też wymagającą i ciężką pracą. Dzięki temu, że sama jestem w procesie nauki, będę wnosić na zajęcia nie tylko swoje pomysły, ale też przekazywać wiedzę i inspiracje pozyskane od wybitnych specjalistów z różnych dziedzin sztuki fotografii – zarówno praktycznej, jak i teoretycznej strony. 

W wolnym czasie również rysuję i maluję farbami olejnymi.

teatr

Jestem artystką niezależną, lalkarką; Absolwentką Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Białymstoku, gdzie obecnie pracuję jako wykładowczyni. W latach 2011 – 2015 byłam aktorką Teatru Wierszalin w Supraślu. Od 2015 roku  jestem artystką niezależną, wielokrotną stypendystką Miasta Białegostoku i Województwa Podlaskiego. Od 2014 roku do chwili obecnej jestem związana z niezależnym Teatrem Latarnia w Białymstoku. Realizuję niezależne produkcje teatralne we współpracy z ośrodkami kultury i teatrami m.in. w Białymstoku, Warszawie, Rzeszowie, Toruniu. Przede wszystkim zajmuje mnie teatr zaangażowany.

Spektakl muzyczny, który współtworzyłam Szekspirowskie kobiety w reż. Magdaleny Dąbrowskiej otrzymał wyróżnienie na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku w nurcie Szekspiroff (2021), a mój autorski monodram „Mi estas lidia” brał udział w ogólnopolskim konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej (2022).

W ASK będę prowadzić zajęcia teatralne w młodzieżą, aby przekazać jej moją pasję i pomóc w indywidualnym rozwoju.

matematyka/informatyka

Jestem nauczycielem matematyki i informatyki. Ukończyłam studia z matematyki na Uniwersytecie w Białymstoku, mam absolutorium z matematyki finansowej. Następnie ukończyłam Informatykę dla nauczycieli oraz Informatykę z zarządzaniu i biznesie, studia podyplomowe z podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie. Aby poznać pracę szkoły “od środka” ukończyłam kursy kwalifikacyjne: Zarządzanie oświatą oraz Nadzór pedagogiczny.  

Jestem nauczycielem bo lubię pracę z młodzieżą. Oswajanie “najtrudniejszego” z przedmiotów maturalnych jest moją pasją.

Wolny czas poświęcam swojej rodzinie. uwielbiam swój ogród, czytanie książek oraz rozwiązywanie krzyżówek i zagadek logicznych.

chemia

Jestem nauczycielem chemii i fizyki. Ukończyłem studia z chemii na Uniwersytecie w Białymstoku oraz studia podyplomowych z fizyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jestem pasjonatem nowinek dotyczących tych przedmiotów. Uczestniczyłem w wielu konferencjach naukowych oraz targach. W pracy dydaktycznej staram się wykorzystywać przystępne i proste metody nauczania. Prowadzę wiele zajęć z nauk ścisłych dla dzieci i młodzieży, dzięki czemu już od najmłodszych lat można ze mną odkrywać świat fizyki oraz chemii. Jestem trenerem i szkoleniowcem nauczycieli oraz studentów. Poza pracą lubię podróżować i poznawać kulturę innych krajów i regionów.

biologia/geografia

Jestem absolwentka biologii Uniwersytetu w Białymstoku i studiów podyplomowych z geografii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam też kurs kwalifikacyjny z Tyflopedagogiki i kurs języka migowego. Nauczycielka jestem od 20 lat, od 18 lat pracuję z osobami niepełnosprawnymi. 

Jak na biologa przystało jestem wielbicielką  Karola Darwina. Uwielbiam śpiewać, zajmować się ogrodem i pszczołami. Uważam, że podstawą nauki jest wnikliwa obserwacja.

język rosyjski

W ASK uczę języka rosyjskiego, jestem absolwentem filologii rosyjskiej – przekładoznawstwo Uniwersytetu w Białymstoku. Mam wiele ciekawych pomysłów na prowadzenie zajęć i ogromne chęci do pracy. Prowadzę zajęcia na różnych poziomach zaawansowania. Mam za sobą doświadczenie w pracy z obcokrajowcami.  Lubię stawiać sobie nowe cele i do nich dążyć, aż do skutku. Moją pasją są motocykle.

język hiszpański

Jestem polonistką i iberystką, a także nauczycielką języka polskiego jako obcego. W Liceum ASK uczę języka hiszpańskiego, który jest moja największą pasją. Jestem przekonana, że każdy może nauczyć się obcego języka, trzeba tylko znaleźć właściwą metodę i wzbudzić w sobie wewnętrzną motywację. Na moich lekcjach uczymy się języka po to, aby się komunikować i zanurzyć w kulturze Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych. 

W wolnym czasie lubię tańczyć, szczególnie bliskie są mi rytmy muzyki latynoskiej. Najbardziej relaksuje mnie szum morza, długie spacery i wizyty w galeriach sztuki. Jestem wielbicielką opowiadań Julio Cortazara.

edukacja dla bezpieczeństwa

Jestem absolwentką NWSP w Białymstoku (Edukacja dla bezpieczeństwa), magistrem wychowania fizycznego oraz instruktorką fitness (aerobik, pilates). 

Pracując z młodzieżą “stawiam” na praktykę.  Nauczając przedmiotu kładę nacisk na umiejętność udzielania pierwszej pomocy.  Moim celem jest stały rozwój osobisty i zawodowy, aby móc kreatywnie wspierać, motywować i inspirować kolejne pokolenia.

Wolny czas najchętniej spędzam z rodziną. Moją pasją jest jazda na rowerze górskim (MTB) oraz wędrówki górskie.

religia katolicka
pedagog

Jestem absolwentką UwB w Białymstoku, gdzie ukończyłam studia z pedagogiki opiekuńczo wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii jak również studia podyplomowe na wydziale Prawa kierunek Mediacja Sądowa. Jestem również absolwentką uczelni wyższej IPSiR w Warszawie, gdzie ukończyłam Resocjalizację z kryminalistyką.  Od kilkunastu lat pracuję jako pedagog szkolny, socjoterapeuta oraz trener TZA. Przez 11 lat pełniłam służbę jako kurator w IV wydziale Rodzin i Nieletnich Sądu Rejonowego w Białymstoku. Mam to szczęście, że moja praca, to moja pasja 🙂

W wolnych chwilach lubię czytać (moim ulubionym pisarzem jest Erich Maria Remarque ,) podróżować i poznawać ciekawych ludzi. Gdy bywa mi smutno, czytam poezję lub śpiewam 🙂

Jestem pedagogiem, socjoterapeutą i logopedą klinicznym. Ukończyłam wiele kursów przygotowujących do pracy z młodzieżą i rodzicami, m.in. Dialog motywujący, Trening Zastępowania Agresji, Program Wzmacniania Rodziny, Praca z traumą. Pracuję pod stałą superwizją, aby wiedzieć, czy idę w dobrym kierunku.

Lubię rozmawiać z ludźmi, w kontakcie indywidualnym jak i grupowym. Uważam, że w każdej osobie tkwi potencjał do zmiany, a pomocą może okazać się kontakt z życzliwym człowiekiem.

Lubię spacery po lesie i aktywny czas z rodziną na rowerach.

Skip to content