KADRA

Kadrę Liceum ASK stanowią nauczyciele, wychowawcy, tutorzy i instruktorzy, których łączy marzenie o nowoczesnej edukacji i gotowość nieustannego własnego rozwoju. To osoby kreatywne, o wielu zainteresowaniach i talentach, mające dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie nauczanych przedmiotów, które czerpią radość z pracy z młodzieżą i dbają o równowagę między rozwojem wszystkich sfer osobowości młodych ludzi. Są to również osoby, które w roli tutorów z zaangażowaniem towarzyszą młodzieży w rozwoju

Dyrektor Liceum ASK
Wicedyrektor Liceum ASK

Nauczycielka języka polskiego, terapeutka pedagogiczna, instruktorka teatralna, tutorka, coach, trenerka wielu programów edukacyjnych i profilaktycznych, doradczyni metodyczna, wolontariuszka.
Jako dyrektorowi Liceum ASK zależy mi na tworzeniu społeczności szkolnej w taki sposób, aby:

  • nauczyciele pracowali zespołowo nad realizacją wspólnego marzenia o nowoczesnej edukacji,
  • uczniowie przychodzili do szkoły z radością, wiedząc, że zdobywana wiedza oraz umiejętności przydadzą się im teraz i w przyszłości,
  • rodzice byli partnerami nauczycieli w towarzyszeniu młodzieży w drodze do pełnego rozwoju i przejmowania odpowiedzialności za siebie.

język polski

 Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, filologiem klasycznym. Ukończyłem studia podyplomowe: Wiedza o kulturze (PAN Warszawa), Język polski (SWPR Warszawa), Historia (SWPR Warszawa) oraz Organizacja i zarządzanie oświatą (MODM Białystok). Jestem dziennikarzem radiowym, dramaturgiem, specjalistą do spraw edukacji teatralnej w Białostockim Teatrze Lalek.

Jestem nauczycielem i tutorem w Liceum ASK, ponieważ chcę pracować w szkole nowoczesnej, przyjaznej i inspirującej. Chcę współtworzyć szkołę dobrze przygotowującą młodych ludzi do dalszego życia. Szkołę, w której się docenia, a nie ocenia. Szkołę opartą na wartościach humanistycznych, w której nauczyciele i uczniowie współpracują ze sobą stawiając pytania i wspólnie szukając na nie odpowiedzi.

język angielski

więcej informacji o nauczycielu wkrótce

My name is Marta Wolniakowska.  I have been an English teacher for 25 years.  I love working with young people.  I didn’t choose this career, this career chose me.  I lived in the States for many years.  I also finished school there. I love travelling, dogs and chocolate.

język rosyjski

więcej informacji o nauczycielu wkrótce

język hiszpański

więcej informacji o nauczycielu wkrótce

historia/hit

Jestem absolwentką historii na Uniwersytecie w Białymstoku i studiów podyplomowych z wiedzy o społeczeństwie na Uniwersytecie Warszawskim oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Obecnie kończę online studia podyplomowe  Wspomaganie i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu. Uwielbiam zabierać moich uczniów w ciekawe miejsca, np. na rozprawy sądowe, poznawać z nimi Polskę i nie tylko. W wolnej chwili nałogowo czytam książki oraz podróżuję.

matematyka

Jestem nauczycielem matematyki i informatyki. Ukończyłam studia z matematyki na Uniwersytecie w Białymstoku, mam absolutorium z matematyki finansowej. Następnie ukończyłam Informatykę dla nauczycieli oraz Informatykę z zarządzaniu i biznesie, studia podyplomowe z podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie. Aby poznać pracę szkoły “od środka” ukończyłam kursy kwalifikacyjne: Zarządzanie oświatą oraz Nadzór pedagogiczny.  

Jestem nauczycielem bo lubię pracę z młodzieżą. Oswajanie “najtrudniejszego” z przedmiotów maturalnych jest moją pasją.

Wolny czas poświęcam swojej rodzinie. uwielbiam swój ogród, czytanie książek oraz rozwiązywanie krzyżówek i zagadek logicznych.

Jestem absolwentką matematyki Uniwersytetu Warszawskiego Filia w Białymstoku i studiów podyplomowych kwalifikacyjnych w zakresie Edukacji i rehabilitacji i osób z  niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jestem egzaminatorem – sprawdzam zarówno maturę  jak i egzamin ósmoklasisty z matematyki.
W wolnych chwilach lubię czytać książki, podróżować, wypoczywać na łonie natury, podziwiać piękne widoki  i spoglądać  w gwiazdy.

W 2023 roku ukończyłam studia magisterskie z matematyki finansowej z przygotowaniem pedagogicznym na Uniwersytecie w Białymstoku. Swoją karierę zawodową dopiero zaczynam, jednak uważam to za atut mojej osoby, ponieważ mam wiele pomysłów na to, jak w interesujący sposób przekazać wiedzę młodzieży.
W wolnych chwilach lubię odpoczywać pod kocykiem z ciepłą herbatką, lubię organizować i realizować podróże na własną rękę w bliższe jak i dalsze strony świata. 

biologia/geografia

Jestem absolwentka biologii Uniwersytetu w Białymstoku i studiów podyplomowych z geografii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam też kurs kwalifikacyjny z Tyflopedagogiki i kurs języka migowego. Nauczycielka jestem od 20 lat, od 18 lat pracuję z osobami niepełnosprawnymi. 

Jak na biologa przystało jestem wielbicielką  Karola Darwina. Uwielbiam śpiewać, zajmować się ogrodem i pszczołami. Uważam, że podstawą nauki jest wnikliwa obserwacja.

fizyka

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jako nauczyciel dyplomowany z dwudziestoletnim stażem, w Liceum ASK będę nauczać fizyki.

Według mnie nauka to poznawanie, badanie i odkrywanie tego, co znane i nieznane. To spojrzenie na zjawiska i procesy z innej perspektywy. Uczniom Liceum ASK będę przedstawiała zagadnienia wychodząc od procesów zachodzących w przyrodzie, w życiu codziennym, poprzez eksperymenty, kończąc na teorii. Celem mojej pracy jest rozbudzenie fascynacji nauką

chemia

więcej informacji o nauczycielu wkrótce

edukacja dla bezpieczeństwa

Jestem absolwentką NWSP w Białymstoku (Edukacja dla bezpieczeństwa), magistrem wychowania fizycznego oraz instruktorką fitness (aerobik, pilates). 

Pracując z młodzieżą “stawiam” na praktykę.  Nauczając przedmiotu kładę nacisk na umiejętność udzielania pierwszej pomocy.  Moim celem jest stały rozwój osobisty i zawodowy, aby móc kreatywnie wspierać, motywować i inspirować kolejne pokolenia.

Wolny czas najchętniej spędzam z rodziną. Moją pasją jest jazda na rowerze górskim (MTB) oraz wędrówki górskie.

wychowanie fizyczne

Jestem absolwentką NWSP w Białymstoku (Edukacja dla bezpieczeństwa), magistrem wychowania fizycznego oraz instruktorką fitness (aerobik, pilates). 

Pracując z młodzieżą “stawiam” na praktykę.  Nauczając przedmiotu kładę nacisk na umiejętność udzielania pierwszej pomocy.  Moim celem jest stały rozwój osobisty i zawodowy, aby móc kreatywnie wspierać, motywować i inspirować kolejne pokolenia.

Wolny czas najchętniej spędzam z rodziną. Moją pasją jest jazda na rowerze górskim (MTB) oraz wędrówki górskie.

Jestem instruktorką: lekkoatletyki, gimnastyki sportowej, siatkówki, odnowy biologicznej, fitness i dietetyki; sędzią na szczeblu szkolnym aerobiku sportowego i rekreacyjnego.

Jestem nauczycielką i tutorką w Liceum ASK, bo chcę, by zajęcia wychowania fizycznego były przyjemnością.

W pracy z młodzieżą najchętniej wykorzystuję metody praktyczne i projektowe. Pomagam poszukiwać, doświadczać i wykorzystywać prawidłowe nawyki ruchowe i zdrowotne. Lubię otwartość i pęd do zdobywania szczytów. Na zajęciach proponuję różne formy aktywności fizycznej,  aby  pomóc w odnalezieniu i utrzymaniu energii na długi dystans.

informatyka
Jestem nauczycielem z wieloletnim i bogatym doświadczeniem zawodowym. Pracowałam nie tylko w edukacji. Przez wiele lat zgłębiałam również tajniki przemysłu odzieżowego. 
Ukończyłam m.in. pedagogikę i studia podyplomowe z informatyki I stopnia na Uniwersytecie w Białymstoku. Studia podyplomowe informatyczne II stopnia zrealizowałam na Politechnice Białostockiej. Mam 18-letnie doświadczenie w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
 
Moje maksymy życiowe: 
  • problemy są po to, by je rozwiązywać, a przyjęte rozwiązania nieustannie doskonalić,
  • warto się uczyć, bo uczenie się odmładza umysł i dodaje pewności siebie

muzyka

Jestem absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie śpiewu prof. M.Urbanek-Jaworowicz; ukończyłam studia podyplomowe o kierunku Menedżer Kultury w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu i Podyplomowe Studium Wokalno-Pedagogiczne pod kierunkiem prof. J. Sokorskiej-Kwika w Gelsenkirchen. Jako artystka Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej występuję w wielu przedstawieniach oraz prestiżowych wydarzeniach muzycznych. Prowadzę zajęcia wokalne w zakresie śpiewu klasycznego i rozrywkowego w Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Chopina przy Podlaskim Centrum Sztuki w Białymstoku.

Jestem nauczycielką w Liceum ASK, bo stawiam na ciągły rozwój, współtworzenie, zaangażowanie oraz dbałość o dobre relacje z uczniami i współpracownikami; odkrywam  i doskonalę muzyczne talenty młodzieży; oferuję świetny muzyczny warsztat.

Poza muzyką lubię dobrą literaturę, nietuzinkowe smaki i kształcące podróże z historią w tle.

teatr

Jestem artystką niezależną, lalkarką; Absolwentką Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Białymstoku, gdzie obecnie pracuję jako wykładowczyni. W latach 2011 – 2015 byłam aktorką Teatru Wierszalin w Supraślu. Od 2015 roku  jestem artystką niezależną, wielokrotną stypendystką Miasta Białegostoku i Województwa Podlaskiego. Od 2014 roku do chwili obecnej jestem związana z niezależnym Teatrem Latarnia w Białymstoku. Realizuję niezależne produkcje teatralne we współpracy z ośrodkami kultury i teatrami m.in. w Białymstoku, Warszawie, Rzeszowie, Toruniu. Przede wszystkim zajmuje mnie teatr zaangażowany.

Spektakl muzyczny, który współtworzyłam Szekspirowskie kobiety w reż. Magdaleny Dąbrowskiej otrzymał wyróżnienie na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku w nurcie Szekspiroff (2021), a mój autorski monodram „Mi estas lidia” brał udział w ogólnopolskim konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej (2022).

W ASK będę prowadzić zajęcia teatralne w młodzieżą, aby przekazać jej moją pasję i pomóc w indywidualnym rozwoju.

religia katolicka

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jako nauczyciel dyplomowany z dwudziestoletnim stażem, w Liceum ASK będę nauczać fizyki.

Według mnie nauka to poznawanie, badanie i odkrywanie tego, co znane i nieznane. To spojrzenie na zjawiska i procesy z innej perspektywy. Uczniom Liceum ASK będę przedstawiała zagadnienia wychodząc od procesów zachodzących w przyrodzie, w życiu codziennym, poprzez eksperymenty, kończąc na teorii. Celem mojej pracy jest rozbudzenie fascynacji nauką.

pedagog specjalny

Jestem pedagogiem, socjoterapeutą i logopedą klinicznym. Ukończyłam wiele kursów przygotowujących do pracy z młodzieżą i rodzicami, m.in. Dialog motywujący, Trening Zastępowania Agresji, Program Wzmacniania Rodziny, Praca z traumą. Pracuję pod stałą superwizją, aby wiedzieć, czy idę w dobrym kierunku.

Lubię rozmawiać z ludźmi, w kontakcie indywidualnym jak i grupowym. Uważam, że w każdej osobie tkwi potencjał do zmiany, a pomocą może okazać się kontakt z życzliwym człowiekiem.

Lubię spacery po lesie i aktywny czas z rodziną na rowerach.

pedagog

Jestem absolwentką UwB w Białymstoku, gdzie ukończyłam studia z pedagogiki opiekuńczo wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii jak również studia podyplomowe na wydziale Prawa kierunek Mediacja Sądowa. Jestem również absolwentką uczelni wyższej IPSiR w Warszawie, gdzie ukończyłam Resocjalizację z kryminalistyką.  Od kilkunastu lat pracuję jako pedagog szkolny, socjoterapeuta oraz trener TZA. Przez 11 lat pełniłam służbę jako kurator w IV wydziale Rodzin i Nieletnich Sądu Rejonowego w Białymstoku. Mam to szczęście, że moja praca, to moja pasja. 

W wolnych chwilach lubię czytać (moim ulubionym pisarzem jest Erich Maria Remarque ,) podróżować i poznawać ciekawych ludzi. Gdy bywa mi smutno, czytam poezję lub śpiewam.

Skip to content