KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

1 września 2022 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 – 30 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

14 stycznia 2023 r.

Koniec pierwszego półrocza

23 stycznia 2023 r.- 3 lutego 2023 r.

Ferie zimowe

6 - 11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

23 czerwca 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

Ferie letnie

14.10.2022 31.10.2022 2-5 stycznia 2023 2 maja 2023
4-5 maja 2023 9 czerwca 2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Skip to content